Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: CS
Discover pronunciations:

Den učitelů

Jazyk:
Výslovnost
Den učitelů
Den učitelů
PravopisDen učitelů
Výslovnost[Den učitelů]
Definice
Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Světový den učitelů se z popudu OSN od roku 1994 slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.