Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: FA
Discover pronunciations:

  بنگلادش

  یک کشور در جنوب آسیا
  زبان:
  تلفظ
  بنگلادش
  بنگلادش
  املابنگلادش
  تلفظ[بنگلادش]
  تعریف
  جمهوری خلق بَنْگِلادِش کشوری است واقع در جنوب قارهٔ آسیا و شرق هند، پایتخت آن داکا و جمعیت آن ۱۶۱ میلیون نفر است. واحد پول بنگلادش تاکا نام دارد و زبان رسمی آن بنگالی است. زبان بنگالی از ریشه زبان‌های هندوآریایی است و خط ویژه خود را دارد.

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.