Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: LO
Discover pronunciations:

  ປະເທດປອກຕຸຍການ

  Country
  ພາສາ:
  Pronunciation
  ປະເທດປອກຕຸຍການ
  ປະເທດປອກຕຸຍການ
  ການສະກົດຄໍາປະເທດປອກຕຸຍການ
  Pronunciation[ປະເທດປອກຕຸຍການ]
  Definition
  ປອກຕຸຍການ ຫຼືຊື່ທາງການແມ່ນ ສາທາລະນະລັດປອກຕຸຍການ ແມ່ນສາທາລະນະລັດເຊິ່ງມີລະບອບການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ. ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກແລະຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຄາບສະໝຸດອີເບລີທາງຕອນໃຕ້ຂອງທະວີບເອີລົບ ແລະຖືວ່າເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດໃນທະວີບເອີລົບທັງຫຼາຍ.

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.