Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: LO
Discover pronunciations:

  ສະຫະຣາຊອານາຈັກ

  Country in Europe
  ພາສາ:
  Pronunciation
  ສະຫະຣາຊອານາຈັກ
  ສະຫະຣາຊອານາຈັກ
  ການສະກົດຄໍາສະຫະຣາຊອານາຈັກ
  Pronunciation[ສະຫະຣາຊອານາຈັກ]
  Definition
  ສະຫະຣາຊອານາຈັກ ຫຼືຊື່ເຕັມແມ່ນ ສະຫະລາຊະອານາຈັກເບຕາຍໃຫຍ່ແລະອຽກລັງເໜືອ ເປັນລັດເອກະລາດຕັ້ງຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເອີລົບພາກພື້ນທະວີບ. ປະເທດນີ້ປະກອບດ້ວຍເກາະເບຕາຍໃຫຍ່ ສ່ວນຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກາະອຽກລັງ ແລະເກາະທີ່ນ້ອຍກວ່າຈຳນວນຫຼາຍ. ອຽກລັງເໜືອເປັນພຽງສ່ວນດຽວຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກທີ່ມີພົມແດນທາງບົກຕິດຕໍ່ກັບລັດອື່ນ ແມ່ນ ສາທາລະນະລັດອຽກລັງ.

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.