Språk
Språk:
@Grady_Booch
Uttale av ditt navn
Ta opp uttalelsen av navnet ditt.