Languages

Вознесенское

Voznesenskoye, Voznesensky District, Nizhny Novgorod Oblast
Language:
Pronunciation
Вознесенское
Вознесенское
SpellingВознесенское
Pronunciation[Вознесенское]
Definition
Voznesenskoye is an urban locality in Voznesensky District of Nizhny Novgorod Oblast, Russia. Population: 6,777; 7,328; 6,766.
Location
Location of Вознесенское
Location of Вознесенское
Pronunciation of your name
Record the pronunciation of your name.