Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: PL
Discover pronunciations:

Język angielski

Język ludzki
Język:
Wymowa
Język angielski
Język angielski
PisowniaJęzyk angielski
Wymowa[Język angielski]
Definicja
Język angielski, angielszczyzna – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.