Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: TH
Discover pronunciations:

  ประเทศสเปน

  ประเทศในทวีปยุโรป
  ภาษา:
  การออกเสียง
  ประเทศสเปน
  ประเทศสเปน
  การสะกดคำประเทศสเปน
  การออกเสียง[ประเทศสเปน]
  คำนิยาม
  สเปน หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสเปน เป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียร่วมกับโปรตุเกสและอันดอร์รา สเปนมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเทือกเขาพิรินี
  Location
  Location of ประเทศสเปน
  Location of ประเทศสเปน
  See also

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.