Pronunciation languages
Pronunciation languages
Region: Global
Language: VI
Discover pronunciations:

Juan Guaidó

Kỹ sư
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Juan Guaidó
Juan Guaidó
Chính tảJuan Guaidó
Cách phát âm[Juan Guaidó]
Định nghĩa
Juan Gerardo Guaidó Márquez là một kỹ sư và chính trị gia người Venezuela hiện đang giữ chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tại chức từ tháng 1 năm 2019.
Profiles
Juan Guaidó on Twitter
Xem thêm

Pronunciation of your name

Don't miss out on the opportunity to add your name to the dictionary.

Auckland · New Zealand
© 2019 Cofactor Ltd.
Cofactor