Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: VI
Discover pronunciations:

Brasil

Quốc gia ở Nam Mỹ
Ngôn ngữ:
Cách phát âm
Brasil
Brasil
Chính tảBrasil
Cách phát âm[Brasil]
Định nghĩa
Brasil, tên gọi chính thức là Cộng hòa Liên bang Brasil, là quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Brasil là quốc gia lớn thứ năm trên thế giới về diện tích lẫn dân số với hơn 190 triệu người.
Location
Location of Brasil
Location of Brasil
See also

Pronunciation of your name

Share the definitive record of your name pronunciation.