Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: VI
Discover pronunciations:

  Omar Sharif

  Diễn viên
  Ngôn ngữ:
  Cách phát âm
  Omar Sharif
  Omar Sharif
  Chính tảOmar Sharif
  Cách phát âm[Omar Sharif]
  Định nghĩa
  Omar Sharif là một diễn viên ngưới Ai Cập. Ông được công chúng biết nhiều khi diễn xuất trong các phim: Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago và Funny Girl.

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.