Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: VI
Discover pronunciations:

  Google

  Công ty
  Ngôn ngữ:
  Cách phát âm
  Google
  Google
  Chính tảGoogle
  Cách phát âm[Google]
  Định nghĩa
  Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.