Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: VI
Discover pronunciations:

  Bồ Đào Nha

  Quốc gia
  Ngôn ngữ:
  Cách phát âm
  Bồ Đào Nha
  Bồ Đào Nha
  Chính tảBồ Đào Nha
  Cách phát âm[Bồ Đào Nha]
  Định nghĩa
  Bồ Đào Nha, tên chính thức là Cộng hòa Bồ Đào Nha, là một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là nước cực Tây của châu Âu lục địa.
  Location
  Location of Bồ Đào Nha
  Location of Bồ Đào Nha
  See also

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.