Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Global
Language: VI
Discover pronunciations:

  Sally Ride

  Nhà vật lý
  Ngôn ngữ:
  Cách phát âm
  Sally Ride
  Sally Ride
  Chính tảSally Ride
  Cách phát âm[Sally Ride]
  Định nghĩa
  Sally Kristen Ride sinh ngày 26 tháng 5 năm 1951 tại Los Angeles, California, mất ngày 23 tháng 7 năm 2012 là nhà vật lý học người Mỹ và nhà du hành vũ trụ của NASA.

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.